MIRU

MIRU APP GØR DET HURTIGT OG ENKELT AT INDSAMLE DATA VIA DEN INTUITIVE OG BRUGERVENLIGE GRÆNSEFLADE. MIRU APP ER FLEKSIBEL OG UNDERSØGELSER KAN OPSÆTTES EFTER JERES BEHOV.

Miru Dashboard analyserer og visualiserer data indsamlet på Miru App. Miru Dashboard giver et overblik over dine vigtigste nøgletal, ligesom du har mulighed for at gå i dybden med de enkelte undersøgelser.

Det er muligt at koble eksisterende datakilder til Miru Dashboard, så du hele tiden er sikret overblik over dine vigtigste nøgletal ét sted. Vi hjælper jer med at få designet undersøgelser og sætter visualiseringerne op i henhold til jeres konkrete behov.

Overblik over al data – et og samme sted

Miru er et dataopsamlings- og visualiseringplatform, som består af en app, hvor I registrerer data, og et dashboard, hvor I får det samlede overblik. Miru er japansk og betyder ‘se’. Vores platform, der kan fuldt tilpasses jeres behov, giver jer netop mulighed for at ‘se’ og handle på real time data.

I kan anvende data konstruktivt i den rette kontekst. Dashboards samler data både fra vores app og fra andre systemer, således at I får èt overblik èt sted.

Hvordan gør vi det?

1. Vi hjælper dig med at definere og opsætte din undersøgelse.
2. Undersøgelsen bliver automatisk synkroniseret til alle iPads med Miru App’en.
3. Alle indsamlede data fra Miru App’en bliver løbende overført, bearbejdet og visualiseret i Miru Dashboardet.

Undersøgelsesdesign

Det første skridt i anvendelsen af Miru er at definere en undersøgelse. Vi kan hjælpe dig med at designe undersøgelser ved at opstille relevante målepunkter koblet til målet og konteksten for undersøgelsen. En sådan proces kan hjælpe dig til at opnå data af høj kvalitet, hvad enten der er tale om en tilfredshedsundersøgelse, kvalitetsundersøgelse, evaluering eller lignende. Med Miru kan man opstille alle former for spørgsmål og svar – f.eks. multiple choice, checkbokse, tekstfelter m.m.

iPad app

Når undersøgelsen er defineret, bliver den overført til Miru’s iPad app. Miru app’en gør dataindsamlingensprocessen let og effektiv: Dataindsamlingen forgår ude i praksis og alle relevante oplysninger tastes direkte ind i Miru app’en som automatisk søger for at overføre og visualisere den indsamlede data i Miru Dashboardet.

Dashboard

Miru Dashboadet bearbejder og analyserer data fra Miru app’en simultant med dataindsamlingen. Det gør det muligt at se resultaterne af undersøgelser med det samme. Dashboardet er konfigurerbart, så der kan sættes fokus på nøgletal og resultater fra netop din undersøgelse. Data og analyser kan visualiseres med søjlediagrammer, cirkeldiagrammer seriediagrammer, osv. Miru Dashboardet giver dig et hurtigt overblik og gør dig i stand til hurtigt at reagere på udvikling og afvigelser.