EVALUERING

Evaluering er central, når I skal vurdere det samlede udbytte for et projektforløb. Vi hjælper jer med at se forandringerne i deres reelle kontekst.

Nogle opgaver bliver lettere, mens andre kommer til at fylde mere, når I implementerer teknologiske eller organisationelle forandringer. Vi dokumenterer og vurderer de reelle forandringer, herunder de utilsigtede konsekvenser – positive som negative.

Vi udfører både nulpunkts-, midtvejs og slutevalueringer. Hver type har sin berettigelse og sit formål. Efter at have analyseret jeres behov finder vi i samarbejde frem til, hvilken type eller kombination bedst matcher jeres situation.

Få et komplet evalueringsforløb

Vi belyser alle projektforløbets aspekter og samler puslespillet, så I opnår fuld forståelse for de reelle forandringer, det har medført i jeres organisation.

Vi bruger et kompleks af velafprøvede og innovative metoder såsom observationsstudier, interviews og kulturelle sonder. Til sammen giver det jer fuld overblik over og forståelse for de reelle forandringer, som projektet har medført i jeres organisation.

I forandringsprojekter er det vigtigt, at der er overenstemmelse mellem ledelsens planer og visioner og medarbejdernes praksis. Vores evalueringsforløb giver jer et komplet billede, som dokumenterer relationerne mellem alle involverede parter.

Fokus på fremdrift og effekter

Evalueringer på forskellige tidspunkter i forløbet sikrer optimalt udbytte af jeres projekt.

Med evalueringer undervejs i projektet får I vished om såvel foreløbige resultater som eventuelle stopklodser for projektets fremdrift. Vi afdækker uhensigtsmæssigheder i forløbet og kommer med anbefalinger. Vi hjælper med at holde jeres projekt på sporet og indfri det potentiale, som ligger i det.

Med en slutevaluering klarlægger vi, om I har realiseret de forventede effekter, og forandringen er forankret i organisationen. Vi vurderer, om der er sammenhæng mellem jeres oprindelige mål og den reelle arbejdspraksis, identificerer årsagerne til eventuelle afvigelser og udarbejder en strategi for vedligehold og konsolidering.

Få afstemt forventninger og realitet

Et evalueringsforløb skal gerne give anledning til refleksion.

Det hænder, at et projekts forventede potentiale hviler på et urealistisk billede af virkeligheden.Vi forholder de forventede arbejdsgange til de reelt udførte, således at vi kan forklare den opnåede effekt i henhold til forventningerne fra projektet.

Vi analyser jeres arbejdsgange før og efter implementeringen for at give jer indsigt i både forventede og utilsigtede effekter. Det er væsentligt både for at få det ønskede udbytte ud af implementeringen, men ikke mindst for at opbygge et erfaringsgrundlag for fremtidige projekter.

 Kulturelle sonder – En innovativ evalueringsmetode med maksimal brugerinddragelse

Kulturelle sonder tillader brugerne selvstændigt at registrere aspekter i deres arbejdsdag, uden indblanding fra de personer, som foretager observationsstudiet.

De er ganske almindelige genstande, som for eksempel en dagbog eller et engangskamera, som deltagerne bruger til at notere informationer, som har betydning for deres arbejdsgange.

Når forløbet er slut, bliver de kulturelle sonder indsamlet og informationerne analyseret og indarbejdet i den samlede evaluering.

Vil du høre mere om innovativ evaluering? Så ring til os på 6179 6957 eller send en mail på info@symmetric.dk